odtlačok

logo supersiloSupersilo Spain, S.L.
Pol. Ind. Asipo
C/ A Parcela 3A Nave 7
ES-33428 Llanera (Asturias)
E-Mail
Tel. +34 9856 73790

Sídlo spoločnosti: Llanera (Asturias)
okresný súd Oviedo
DPH ID. No: ES B74284597

CEO:
Heike Stang, Matthias Petzl

Zodpovedný za obsah:
Heike Stang, Matthias Petzl (Adresa ako je uvedené vyššie)

Návrh a implementácia

SchreiberGrimm . Werbeagentur GmbH | 74722 Buchen | www.schreibergrimm.com

Právne informácie

Obsah našich webových stránok sa starostlivo kontroluje. Záruka na úplnosť, presnosť a aktuálnosť však nemožno akceptovať. Nie sme zodpovední za obsah webových stránok, na ktoré sú naše stránky prepojené. Odkaz na hypertextový odkaz nepredstavuje odporúčanie týchto webových stránok alebo spoločností alebo ich produktov, ktoré ich prevádzkujú. Nároky na zodpovednosť, ktoré sú spôsobené používaním našej internetovej ponuky, sú vylúčené, pokiaľ sme konali úmyselne alebo hrubo nedbalo. Okrem toho si vyhradzujeme právo na zmeny alebo doplnenia poskytnutých informácií.

facebook icon twitter icon youtube icon